Stop bullying NOW!

I support the Swedish organization

Make a Change is a nonprofit organization that works against bullying and social exclusion among children, adolescents and adults online, at school, in community life and at work. We have a strong focus on making a difference, here and now, to communicate in new ways and create dialogue and debate. All with a common goal – to influence society and people's willingness to get involved in the fight against bullying. 

T
he Association collaborates with several organi-zations and individuals that are currently actively working in different ways to learn from each other and create a better understanding of the problem, its impacts and what needs to be done.

We believe in collaboration. We believe in communication. We believe in change.
Make a Change är en ideell förening som arbetar mot mobbning och utanförskap bland barn, ungdomar och vuxna på nätet, i skolan, inom föreningslivet och på arbetsplatser. Vi har stort fokus på att göra skillnad här och nu, kommunicera på nya sätt samt skapa dialog och debatt. Allt med ett gemensamt mål – att påverka samhället och människors vilja att engagera sig i arbetet mot mobbning.

Föreningen  samarbetar därför med flera organi-sationer och privatpersoner som idag aktivt arbetar med frågan på olika sätt för att lära av varandra och skapa en bättre kunskap om problematiken, dess effekter och vad som måste göras.

Vi tror på samarbeten. Vi tror på kommunikation. Vi tror på förändring.


  Du kan också bidra till en värld där vi hyser respekt för varandra

Hjälp föreningen att fortsätta sprida det här viktiga budskapet och kunna engagera fler i kampen mot mobbning och utanförskap.


Läs mer på www.makeachange.se


Stöd föreningen och 

MAKE A CHANGE!
  "Jag stöttar helhjärtat föreningen! Jag vet hur det  känns att vara utanför. 
I min värld är alla lika mycket värda.  INGEN ska behöva känna sig ensam, utpekad eller rädd.
Tillsammans måste vi  stoppa mobbning och näthat.

På mina spelningar i sommar kommer du att kunna få min senaste singel Nemesis utan kostnad, 
i gengäld ber jag dig  skänka ett bidrag till föreningen. Beloppet väljer du själv" 

                                           
                                                      // MK

  Please also like and follow on Facebook :
Artists United Against Bullying 
A.U.A.B